Учебни планове, утвърдени от Директора на училището

Учебни планове, утвърдени от Директора на училището за 2023/2024 учебна година

Начален етап 2023-2024

Прогимназиален етап 2023-2024

Учебни планове, утвърдени от Директора на училището за 2020/2021 учебна година

Начален етап 2020-2021

Прогимназиален етап 2020-2021

Учебни планове, утвърдени от Директора на училището за 2018/2019 учебна година

Начален етап 2018-2019

Прогимназиален етап 2018-2019