Контакти

Адрес: С. Вардун, ул. „Христо Ботев“ No 32, 7780 Вардун, Община Търговище, Област Търговище
Телефон: +359 (0)6028 2225;
Email: info-2500109@edu.mon.bg