Кариерно ориентиране „Изборът на професия“

На 15.02.2022 г.  кариерните консултанти към ЦПЛР-ОДК гр. Търговище изнесоха урок  на учениците от  5 и 7 клас във връзка с тяхното кариерно ориентиране.

Чрез беседа учениците бяха запознати с различните професии, от своя    страна те изразиха мнения за мечтаната професия и попълниха тест.

Темата на занятието беше „ Изборът на професия“.

А. Ахмедова -класен  ръководител  на  VІІ  клас

Публикувано в Кариерно ориентиране. Постоянна връзка.