Кариерно ориентиране: Училищна визита 2021

Учениците  от  седми  клас  на  ОУ  “Христо  Ботев“ – с. Вардун, участваха в  провеждането на училищна визита на  12  май  2021 г. до Професионална гимназия по земеделие,

Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“

и Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии  в  гр. Търговище.

 Организатор   на  училищната  визита  беше  КЛУБ  НА НСО  по проект „Равен шанс: достъп до средно образование “.

 Учениците  имаха  възможност  да  разгледат  материално-техническата  база,  да  се  запознаят  със   специалностите, които  се предлагат   в съответното  училище  и  възможностите  на    дуалното  обучение.    Бяха  запознати    с предимствата на дуалното  обучение  ,   при  което  учениците   получават заплащане , придобиват  практически опит по време на  задължителния  стаж   и  в  резултат на това  излизат подготвени на пазара на труда.

  Представители  на  НСО   по  програма  „Равен  шанс:  достъп  до  средно  образование“   през  месец  февруари     проведоха  и  час,  посветен  на  кариерното  ориентиране. Чрез  ролеви  игри   и  беседа,  седмокласниците    бяха  мотивирани   да  продължат   образованието  си    и   да   осъзнаят    необходимостта   от   придобиване  на  професия.

 Цв. Цонева-класен ръководител на седми клас

Публикувано в Кариерно ориентиране. Постоянна връзка.