Седмично разписание I срок 2019/2020 година – начален етап

Понеделник

ЧасПърви
клас
М. Пенова
Втори
клас – М. Михайлова
Трети
клас – Д. Василева
Четвърти
клас – М. Костова
1МузикаБълг. ез. и литератураМатематикаФиз. възпитание и спорт
2Бълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литература
3Бълг. език и литератураМатематикаБълг. ез. и литератураБълг. език и литература
4МатематикаАнглийски езикЧовекът и обществотоМатематика
5Технологии и предприемачествоФиз. възпитание и спортЧас на класа
6Час на класаАнглийски език

Вторник

ЧасПърви
клас
Втори
клас
Трети
клас
Четвърти
клас
1Бълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураЧовекът и природатаЧовекът и природата
2Бълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литература
3МатематикаМатематикаМатематикаБълг. език и литература
4Технологии и предприемачествоМузикаАнглийски езикМатематика
5Час на класФизическо възп. и спортМузикаМузика
*Спортни дейности

Сряда

ЧасПърви
клас
Втори
клас
Трети
клас
Четвърти
клас
1Бълг. ез. и литератураМатематикаБълг. ез. и литератураЧовекът и обществото
2Бълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураМатематика
3МатематикаИзобразително изкуствоМатематикаБълг. ез. и литература
4Изобразително изкуствоЧас на класаАнглийски езикМузика
5Изобразително изкуство* Спортни дейностиИзобразително изкуствоАнглийски език
6Изобразително изкуство* Спортни дейности

Четвъртък

ЧасПърви
клас
Втори
клас
Трети
клас
Четвърти
клас
1Физ. възпитание и спортБълг. ез. и литератураБълг. език и литератураЧовекът и природата
2Бълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. език и литератураМатематика
3МатематикаМатематикаАнглийски езикБълг. ез. и литература – ИУЧ
4МузикаАнглийски езикЧовекът и обществотоБълг. ез. и литература – ИУЧ
5* Спортни дейностиМузикаМузикаИзобразително изкуство
6Компютърно моделиранеТехнологии и предприремачество

Петък

ЧасПърви
клас
Втори
клас
Трети
клас
Четвърти
клас
1Околен святБълг. ез. и литература – ИУЧМатематика – ИУЧКомпютърно моделиране
2Бълг. ез. и литература – ИУЧБълг. ез. и литература – ИУЧБълг. ез. и литература – ИУЧБълг. ез. и литература
3Бълг. ез. и литература – ИУЧМатематика – ИУЧБълг. ез. и литература – ИУЧБълг. език и литература
4Математика – ИУЧФиз. възпитание и спортТехнологии и предприемачествоМатематика – ИУЧ
5Физ. възпитание и спортОколен святФиз. възпитание и спортФиз. Възпитание и спорт
6
Английски език