Седмично разписание I срок 2023/2024 година – начален етап

Понеделник

ЧасПърви клас
М.Пенкова
Втори клас
П.Александрова         
Трети клас
Д.Василева
Четвърти клас
П.Александрова         
1.Български ез.и литЧас на класаБълг.език и литератураЧас на класа
2.Български ез.и литБълг. ез.и литератураБълг.език и литератураБълг.език и литература
3.МатематикаБълг. ез.и литератураМатематикаБълг.език и литература
4.Технологии и предприемачествоМатематикаМузикаМатематика  
5.Час на класаТехнологии и предприемачествоАнглийски езикТехнологии и предприемачество
6.    Технологии и предприемачествоФизическо възпитание  и спорт

Вторник

ЧасПърви клас
М.Пенкова
Втори клас
П.Александрова  
Трети клас
Д.Василева
Четвърти клас
П.Александрова    
1.Български ез.и лит.Български ез.и лит.Български ез.и литБълг.език и литература
2.Български ез.и лит.Български ез.и лит.Български ез.и литБълг.език и литература
3.МатематикаМатематикаАнглийски езикМатематика
4.МузикаФизическо възпитание  и спортМузикаФизическо възпитание  и спорт
5.*Спортни дейностиАнглийски езикЧовекът и обществотоАнглийски език
6.  Час на класаЧовекът и природата

Сряда

ЧасПърви клас
М.Пенкова
Втори клас
П.Александрова  
Трети клас
Д.Василева
Четвърти клас
П.Александрова
1.Български ез. и лит.Български ез. и лит.Български ез. и литБългарски ез. и лит.
2.Български ез. и лит.Български ез. и лит.Български ез. и литБългарски ез. и лит.
3.МатематикаМатематикаМатематикаМатематика
4.Изобразително изкуствоИзобразително изкуствоИзобразително изкуствоИзобразително изкуство
5.Изобразително изкуствоИзобразително изкуствоИзобразително изкуствоИзобразително изкуство
6.  *Спортни дейностиАнглийски език

Четвъртък

ЧасПърви клас
М.Пенкова
Втори клас
П.Александрова  
Трети клас
Д.Василева
Четвърти клас
П.Александрова
1.Български ез. и лит.Български ез.и лит.Български ез.и лит.Български ез. и лит.
2.МатематикаРодинознаниеМатематикаЧовекът и обществото
3.МузикаМузикаКомпютърно моделиранеМузика
4.РодинознаниеАнглийски езикЧовекът и обществотоАнглийски език
5.Физическо възпитание  и спорт*Спортни дейностиАнглийски език*Спортни дейности
6.  Физическо възпитание  и спортМатематика  

Петък

ЧасПърви клас
М.Пенкова
Втори клас
П.Александрова  
Трети клас
Д.Василева
Четвърти клас
П.Александрова
1.Физическо възпитание  и спортФизическо възпитание  и спортБългарски ез. и лит. -ИУЧФизическо възпитание  и спорт
2.Математика-ИУЧМатематика-ИУЧБългарски ез. и лит. -ИУЧМатематика-ИУЧ
3.Български ез. и лит. -ИУЧБългарски ез. и лит.- ИУЧМатематика – ИУЧБългарски ез. и лит.- ИУЧ
4.Български ез. и лит. -ИУЧБългарски ез. и лит.- ИУЧЧовекът и природатаЧовекът и природата
5. МузикаФизическо възпитание и спортКомпютърно моделиране