Кариерно ориентиране – 21.03.2022 г.

На 21. 03. 2022 г. представител на НСО по програма „Равен шанс: достъп до средно образование“ проведе час, посветен на кариерното ориентиране.

Чрез ролеви игри и беседа, седмокласниците бяха мотивирани да продължат образованието си и да осъзнаят необходимостта от придобиване на професия.

А. Ахмедова – класен ръководител на седми клас

Публикувано в Кариерно ориентиране. Постоянна връзка.