Спортен календар

Основно училище „Христо Ботев“ с. Вардун общ. Търговище                        

Спортен календар за 2023/2024 учебна година

СРОКСПОРТНА ДЕЙНОСТКЛАСОТГОВОРНИЦИ
СЕПТЕМВРИЕвропейски ден на спорта  1 – 7 КЛАСВалентина Вълкова
ОКТОМВРИТурнир по футбол   Състезание по лека атлетика  5-7 КЛАС 1 – 4 класВалентина Вълкова   Преподавателите по физическо възпитание и спорт
НОЕМВРИНародни хора1-7 КЛАСПреподавателите по физическо възпитание и спорт
ДЕКЕМВРИТурнир по баскетбол5-7 КЛАСВалентина Вълкова
ЯНУАРИИгри при зимни условия   Турнир по волейбол1-7 КЛАС     7 КЛАСПреподавателите по физическо възпитание и спорт   Валентина Вълкова
ФЕВРУАРИСъстезание „ЛЪВСКИ СКОК“ Турнир по тенис на маса1-7 КЛАС 5-7 класПреподавателите по физическо възпитание и спорт Валентина Вълкова
МАРТИзлет до близка местност5-7 КЛАСУчителите в ЦДО в начален и прогимназиален етап
АПРИЛНародна топка2-4 КЛАСПреподавателите по физическо възпитание и спорт
МАЙСпортен празник1-7 КЛАСПреподавателите по физическо възпитание и спорт
ЮНИИГРИ НА ОТКРИТО В ЧЕСТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО4-7 КЛАСПреподавателите по физическо възпитание и спорт