Спортен календар

Основно училище „Христо Ботев“ с. Вардун общ. Търговище                        

Спортен календар за 2020/2021 учебна година                                   

СРОКСПОРТНА ДЕЙНОСТКЛАСОТГОВОРНИЦИ
СЕПТЕМВРИТУРНИР ПО ФУТБОЛ– ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНО ПЪРВЕНСТВО   УЧАСТИЕ В ТУРНИР В ГР. ТЪРГОВИЩЕ  5-6 КЛАСВ. ВЪЛКОВА
ОКТОМВРИТУРНИР ПО ФУТБОЛ- ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНО ПЪРВЕНСТВО   УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКО ПЪРВЕНСТВО В ГР. ТЪРГОВИЩЕ   СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА  5-7 КЛАС                   2-4 КЛАСВ. ВЪЛКОВА                   ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ФВС
НОЕМВРИТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛ5-7 КЛАСВ.ВЪЛКОВА
ДЕКЕМВРИКОЛЕДЕН ТУРНИР ПО МИНИ БАСКЕТБОЛ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИГРИ5-7 КЛАС   1-4 КЛАСВ. ВЪЛКОВА   ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ФВС
ЯНУАРИИГРИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ   ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ1-7 КЛАС     7 КЛАСПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ФВС     В. ВЪЛКОВА
ФЕВРУАРИСЪСТЕЗАНИЕ  „ЛЪВСКИ СКОК“1-7 КЛАСПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ФВС
МАРТИЗЛЕТ ДО БЛИЗКА МЕСТНОСТ5-7 КЛАСКЛ.РЪКОВОДИТЕЛИ,ЖЕЛЕВА И БИЛЯЛОВА
АПРИЛНАРОДНА ТОПКА   СЪСТЕЗАНИЕ НА УЧЕНИЦИ ВЕЛОСИПЕДИСТИ2-4 КЛАС   5-7 КЛАСПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ   В. ВЪЛКОВА
МАЙСПОРТЕН ПРАЗНИК1-7 КЛАСПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ФВС
ЮНИИГРИ НА ОТКРИТО В ЧЕСТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО4-7 КЛАСПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО ФВС