Седмично разписание I срок 2020/2021 – прогимназиален етап

ПОНЕДЕЛНИК

 Пети класШести класСедми клас
1Английски език – ЗУЧ – А. Ахмедова
Човекът и природата – ЗУЧ – В. ВълковаИстория и цивилизации -ЗУЧ – Цв. Цонева
2Математика – ЗУЧ – Н. БиляловБългарски и литература -ЗУЧ – Н. ИлиеваГеография и икономика – ЗУЧ – Цв. Цонева
3Бълг. език и литература – ЗУЧ – Н. ИлиеваМатематика – ЗУЧ – Ш. АкифоваФизическо въз. и спорт – ЗУЧ – В. Вълкова
4Български ез. и литература – ЗУЧ – Н. ИлиеваАнглийски език – ЗУЧ – А. АхмедоваМатематика – ЗУЧ – Ш. Акифова
5История и цивилизации -ЗУЧ – Цв. ЦоневаФизическо въз. и спорт – ЗУЧ – В. ВълковаФизика и астрономия – ЗУЧ – Ш. Акифова
6Физическо въз. и спорт – ЗУЧ – В. ВълковаИстория и цивилизации -ЗУЧ – Цв. ЦоневаБълг.език и литература – ЗУЧ – Н. Илиева
 Час на класа – Н. ИлиеваЧас на класа – Цв. Цонева

ВТОРНИК

 Пети класШести класСедми клас
1Бълг.език и литература – ЗУЧ – Н. ИлиеваТехнологии и предприемачество – ЗУЧ – Ш. АкифоваГеография и икономика – ЗУЧ – Цв. Цонева
2Математика – ЗУЧ – Н. БиляловБълг. ез. и литература – ЗУЧ – Н. ИлиеваАнглийски език – ЗУЧ – А. Ахмедова
3Човекът и природата – ЗУЧ – В. ВълковаБълг. ез. и литература – ЗУЧ – Н. ИлиеваТехнологии и предприемачество – ЗУЧ – А. Ахмедова
4География и икономика – ЗУЧ – Цв. ЦоневаАнглийски език – ЗУЧ – А. АхмедоваБълг.език и литература – ЗУЧ – Н. Илиева
5Музика – ЗУЧ – Цв. ЦоневаМатематика – ЗУЧ – Ш. АкифоваБиология и ЗО – ЗУЧ – В. Вълкова
6Английски език – ЗУЧ – А. АхмедоваГеография и икономика – ЗУЧ – Цв. ЦоневаМатематика – ЗУЧ – Ш. Акифова
 ……………………………Час на класа – А. АхмедоваСпортни дейности – В. Вълкова

СРЯДА

 Пети класШести класСедми клас
1Човекът и природата – ЗУЧ – В. ВълковаМатематика – ЗУЧ – Ш. АкифоваАнглийски език – ЗУЧ – А. Ахмедова
2Бълг.език и литература – ЗУЧ – Н. ИлиеваИстория и цивилизации – ЗУЧ – Цв. ЦоневаХимия и ООС – ЗУЧ – В. Вълкова
3Математика – ЗУЧ – Н. БиляловФиз. възпитание и спорт – ЗУЧ – В. ВълковаБълг. ез. и литература – ЗУЧ – Н. Илиева
4Английски език – ЗУЧ – А. АхмедоваМузика – ЗУЧ – Ш. АкифоваБълг. ез. и литература – ЗУЧ – Н. Илиева
5Изобразително изкуство – ЗУЧ – Цв. ЦоневаБълг. език и литература – ЗУЧ – Н. ИлиеваМатематика – ЗУЧ – Ш. Акифова
6Изобразително изкуство – ЗУЧ – Цв. ЦоневаИнформационни технологии – ЗУЧ – АкифоваИзобразително изкуство –
ЗУЧ – А. Ахмедова
7……………………….………………………Музика – ЗУЧ – Ш. Акифова
Спортни дейности – В. Вълкова

ЧЕТВЪРТЪК

 Пети класШести класСедми клас
1Човекът и природата – ЗУЧ – В. ВълковаБългарски ез. и литература – ЗУЧ – Н. ИлиеваМатематика – ЗУЧ – Ш. Акифова
2История и цивилизации – ЗУЧ – Цв. ЦоневаМатематика – ЗУЧ – Ш. АкифоваБиология и здравно образование – ЗУЧ В . Вълкова
3Музика – ЗУЧ – Цв. ЦоневаАнглийски език – ЗУЧ – А. АхмедоваМузика – ЗУЧ – Ш. Акифова
4Математика – ЗУЧ – Н. БиляловЧовекът и природата – ЗУЧ – В. ВълковаАнглийски език – ЗУЧ – А. Ахмедова
5Български ез. и литература – ЗУЧ – Н. ИлиеваИзобр. изкуство – ЗУЧ – Цв. ЦоневаИнформационни технологии – ЗУЧ – Ш. Акифова
6Информационни технологии – ЗУЧ – Ш. АкифоваИзобр. изкуство – ЗУЧ – Цв. ЦоневаБългарски ез. и литература – ЗУЧ – Н. Илиева
7……………………………………………………………..
 …………………………Спортни дейности – В. Вълкова………………

ПЕТЪК

 Пети класШести класСедми клас
1Бълг. език и литература – ИУЧ – Н. ИлиеваМатематика – ИУЧ – Ш. АкифоваИстория и цивилизации – ЗУЧ – Цв. Цонева
2Английски език – ЗУЧ – А. АхмедоваЧовекът и природата – ЗУЧ – В. ВълковаМатематика – ИУЧ – Ш. Акифова
3Математика – ИУЧ – Н. БиляловАнглийски език- ЗУЧ – А. АхмедоваБълг. език и литература – ИУЧ – Н. Илиева
4Технологии и предприемачество – ЗУЧ – А. АхмедоваБълг. език и литература – ИУЧ – Н. ИлиеваФиз. възпитание и спорт – ЗУЧ – В. Вълкова
5Технологии и предприемачество – ЗУЧ – А. АхмедоваФиз. възпитание и спорт – ЗУЧ – В. ВълковаФизика и астрономия- ЗУЧ – Ш. Акифова
6Физ. възпитание и спорт – ЗУЧ – В. ВълковаМузика – ЗУЧ – Ш. АкифоваГеография и икономика – ИУЧ – Цв. Цонева