Седмично разписание I срок 2023/2024 – прогимназиален етап

ПОНЕДЕЛНИК

 ПЕТИ  КЛАСШЕСТИ  КЛАССЕДМИ  КЛАС
1.История   и цивилизации-ЗУЧ-Н.ИлиеваМатематика-ЗУЧ-Ш.АкифоваМузика-ЗУЧ-А.Ахмедова
2. Английски  език-ЗУЧ – А. АхмедоваФизическо възп. и  спорт-  ЗУЧ- В. Вълкова  Български език и литература-ЗУЧ- Н.Илиева
3.Български език и литература-ЗУЧ- Н. ИлиеваМатематика –ЗУЧ- Ш.АкифоваФизическо възп. и  спорт-  ЗУЧ-В.Вълкова
4.Български език и литература-ЗУЧ-Н.ИлиеваАнглийски  език-ЗУЧ- А. АхмедоваФизика  и  астрономия–ЗУЧ  – Ш. Акифова
5.Физическо възп. и  спорт-  ЗУЧ- В. Вълкова Български език и литература-ЗУЧ  –  Н. ИлиеваМатематика –ЗУЧ- Ш.Акифова
6.Математика-ЗУЧ-Ш.АкифоваИстория и цивилизации-ЗУЧ –Н.ИлиеваАнглийски  език-ЗУЧ- А. Ахмедова
 7.Час  на  класа-А.АхмедоваЧас  на  класа  -В.ВълковаЧас на класа- Н.Илиева

ВТОРНИК

 ПЕТИ   КЛАСШЕСТИ  КЛАС СЕДМИ  КЛАС
1. Комп. моделиране и информационни технологии – ЗУЧ-Ш.АкифоваГеография и икономика –ЗУЧ-Н.НиколоваБиология  и  здравно  образование-ЗУЧ –  В.Вълкова
2.Математика  -ЗУЧ –Ш.АкифоваБълг.език  и  литература-ЗУЧ-Н.  ИлиеваГеография  и  икономика-ЗУЧ –Н.Николова
3.География  и  икономика-ЗУЧ-Н.НиколоваБълг.език  и  литература-ЗУЧ-Н.  ИлиеваАнглийски  език   –  ЗУЧ –А. Ахмедова
4. Човекът  и  природата  -ЗУЧ-В.  ВълковаАнглийски  език   –  ЗУЧ –А. АхмедоваТехнологии  и  предприемачество –ЗУЧ  – Ш.Акифова
  5. Бълг.език  и  литература-ЗУЧ- Н. ИлиеваМузика-ЗУЧ-А.АхмедоваМатематика-ЗУЧ –Ш.Акифова
 6.Английски  език-ЗУЧ- А.АхмедоваМатематика-ЗУЧ –Ш.АкифоваБълг.език  и  литература-ЗУЧ-Н.  Илиева
7.Музика  – ЗУЧ-А.АхмедоваТехнологии и предприемачество – ЗУЧ-Ш.АкифоваСпортни  дейности-  В.Вълкова

СРЯДА

 ПЕТИ   КЛАСШЕСТИ  КЛАССЕДМИ  КЛАС
    1.Български  език  и литература   -ЗУЧ-Н.ИлиеваКомпютърно моделиране и информационни  технологии-ЗУЧ-Акифова Изобраз.изкуство  -ЗУЧ –В.Вълкова
    2.Човекът   и  природата  -ЗУЧ-В.ВълковаМатематика- ЗУЧ – Ш.АкифоваБългарски  език  и литература  -ЗУЧ- Н. Илиева
    3. Математика  -ЗУЧ –Ш.Акифова Човекът и природата –ЗУЧ –В.  ВълковаБългарски  език  и литература   -ЗУЧ-Н.Илиева
    4.Английски  език-ЗУЧ- А. АхмедоваФизическо  възпитание  и  спорт-ЗУЧ-В.ВълковаМатематика- ЗУЧ-Ш.Акифова
    5.    Технологии   и  предприемачество-ЗУЧ – Ш.АкифоваИстория  и  цивилизации –ЗУЧ- Н.ИлиеваХимия  и  ООС –  ЗУЧ – В. Вълкова
    6.Технологии   и  предприемачество-ЗУЧ – Ш.АкифоваБългарски  език  и литература   -ЗУЧ-Н.ИлиеваАнглийски език  -ЗУЧ –А.Ахмедова
  7. Спортни дейности В.Вълкова…………………..Математика-ЗУЧ-Ш.Акифова

ЧЕТВЪРТЪК

 ПЕТИ  КЛАСШЕСТИ  КЛАС  СЕДМИ  КЛАС  
1.Човекът  и  природата  -ЗУЧ- В. Вълкова  Български език и литература-ЗУЧ-Н.ИлиеваГеография и икономика – ЗУЧ- Н.Николова
2. География и икономика –ЗУЧ-Н.НиколоваМатематика-ЗУЧ-Ш.АкифоваБиология  и  ЗО-ЗУЧ-В.Вълкова
3.Музика-ЗУЧ- А.Ахмедова     География и икономика – ЗУЧ-Н.Николова  Български език и литература-ЗУЧ-Н.Илиева
4.Математика-ЗУЧ-Ш.АкифоваЧовекът  и  природата  -ЗУЧ-В.ВълковаМузика-ЗУЧ- А.Ахмедова   
5.Български език и литература-ЗУЧ- Н. ИлиеваАнглийски език-ЗУЧ -А.АхмедоваКомп. моделиране и информационни технологии     -ЗУЧ  -Ш.Акифова
6.История  и  цивилизации-ЗУЧ-Н.ИлиеваИзобр.изкуство –ЗУЧ  -А.АхмедоваМатематика   -ЗУЧ-Ш.Акифова
7.Спортни дейности – В.ВълковаИзобр.изкуство –ЗУЧ  -А.АхмедоваИстория  и  цивилизации-ЗУЧ-Н.Илиева

ПЕТЪК

 ПЕТИ  КЛАСШЕСТИ   КЛАССЕДМИ   КЛАС
1.Математика-ИУЧ-Н.БиляловМузика- А.АхмедоваБългарски  език  и  литература -ИУЧ –Н.Илиева
2.Български  език  и литература- ИУЧ –Н.ИлиеваЧовекът  и  природата  -ЗУЧ-В.Вълкова  Английски  език  -ИУЧ-А.Ахмедова
3.Английски език  –  ИУЧ  -А.АхмедоваБългарски език и литература -ИУЧ-Н.ИлиеваМатематика-ИУЧ- Н.Билялов
4.Математика-ЗУЧ-Ш.АкифоваАнглийски  език  -ИУЧ-А.АхмедоваФизическо възпитание и спорт-ЗУЧ-В.Вълкова
5.Физическо възпитание и спорт-ЗУЧ-В.ВълковаМатематика-ИУЧ- Н.БиляловИстория  и  цивилизации-ЗУЧ-Н.Илиева
6.Изобразително  изкуство-ЗУЧ-А.Ахмедова  Физическо възпитание и спорт-ЗУЧ-В.ВълковаФизика  и  астрономия-ЗУЧ-Ш.Акифова
7.Изобразително  изкуство-ЗУЧ-А.Ахмедова