Седмично разписание II срок 2019/2020 – прогимназиален етап

ПОНЕДЕЛНИК

 Пети класШести класСедми клас
1История и цивилизации -ЗУЧБългарски и литература -ЗУЧХимия и ООС–ЗУЧ
2Математика – ЗУЧЧовекът и природата – ЗУЧАнглийски ези – ЗУЧ
3Бълг. език и литература – ЗУЧМатематика – ЗУЧФизическо въз. и спорт – ЗУЧ
4Български ез. и литература – ЗУЧАнглийски език – ЗУЧМатематика – ЗУЧ
5Технологии и предприемачество – ЗУЧФизическо въз. и спорт – ЗУЧИстория и цивилизации -ЗУЧ
6Физическо въз. и спорт – ЗУЧИстория и цивилизации -ЗУЧБълг.език и литература – ЗУЧ
 Час на класа – А. АхмедоваЧас на класа – Цв. ЦоневаЧас на класа – Н. Илиева

ВТОРНИК

 Пети класШести класСедми клас
1Английски език – ЗУЧМатематика – ЗУЧГеография и икономика – ЗУЧ
2Математика – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧАнглийски език – ЗУЧ
3География и икономика – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧМатематика – ЗУЧ
4Музика – ЗУЧГеография и икономика – ЗУЧБиология и ЗО – ЗУЧ
5Човекът и природата – ЗУЧТехнологии и предприемачество – ЗУЧБълг. език и литература – ЗУЧ
6Български език и литература- ЗУЧТехнологии и предприемачество – ЗУЧТехнологии и предприемачество – ЗУЧ
 ………………………………………………….Спортни дейности – В. Вълкова

СРЯДА

 Пети класШести класСедми клас
1Изобразително изкуство – ЗУЧМатематика – ЗУЧГеография и икономика- ЗУЧ
2Изобразително изкуство – ЗУЧИстория и цивилизации – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧ
3Математика – ЗУЧФиз. възпитание и спорт – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧ
4География и икономика – ЗУЧБълг. език и литература – ЗУЧХимия и ООС – ЗУЧ
5Бълг. език и литература – ЗУЧМузика – ЗУЧМатематика – ЗУЧ
6Английски език – ЗУЧИнформационни технологии – ЗУЧИзобразително изкуство –
ЗУЧ
7……………………….………………………Изобразително изкуство – ЗУЧ
Спортни дейности – В. Вълкова

ЧЕТВЪРТЪК

 Пети класШести класСедми клас
1История и цивилизации – ЗУЧБългарски ез. и литература – ЗУЧИнформационни технологии – I група – ЗУЧ
2Български ез. и литература – ЗУЧМатематика – ЗУЧБиология и здравно образование – ЗУЧ
3Математика – ЗУЧ
Английски език – ЗУЧ
Музика – ЗУЧ
4Музика – ЗУЧГеография и икономика – ЗУЧАнглийски език – ЗУЧ
5Информационни технологии – ЗУЧИзобр. изкуство – ЗУЧБълг. език и литература – ЗУЧ
6Физическо възпитание и спорт – ЗУЧИзобр. изкуство – ЗУЧМатематика – ЗУЧ
7…………………………………………Информационни технологии II гр.- ЗУЧ
 …………………………Спортни дейности – В. Вълкова………………

ПЕТЪК

 Пети класШести класСедми клас
1Бълг. език и литература – ИУЧМузика – ЗУЧМатематика – ИУЧ
2Човекът и природата  – ЗУЧГеография и икономика – ЗУЧБълг. език и литература – ИУЧ
3Математика – ИУЧАнглийски език- ЗУЧИстория и цивилизации – ЗУЧ
4Английски език – ЗУЧБълг. език и литература – ИУЧФиз. възпитание и спорт – ЗУЧ
5География и икономика – ИУЧЧовекът и природата – ЗУЧФизика и астрономия- ЗУЧ
6Физ. възпитание и спорт – ЗУЧМатематика – ИУЧГеография и икономика – ИУЧ