Седмично разписание I срок 2019/2020 – прогимназиален етап

ПОНЕДЕЛНИК

Пети класШести класСедми клас
1 История и цивилизации -ЗУЧЧовекът и природата-ЗУЧФизика и астрономия–ЗУЧ
2Математика – ЗУЧБългарски език и литература – ЗУЧАнглийски ези – ЗУЧ
3Бълг. език и литература – ЗУЧМатематика – ЗУЧФизическо въз. и спорт – ЗУЧ
4Български ез. и литература – ЗУЧАнглийски език – ЗУЧМатематика – ЗУЧ
5 Английски език – ЗУЧ Физическо въз. и спорт – ЗУЧИстория и цивилизации -ЗУЧ
6 Физическо въз. и спорт – ЗУЧ История и цивилизации -ЗУЧБълг.език и литература – ЗУЧ
Час на класа – А. АхмедоваЧас на класа – Цв. ЦоневаЧас на класа – Н. Илиева

ВТОРНИК

Пети класШести класСедми клас
1Бълг. език и литература – ЗУЧТехн. и предприемачество – ЗУЧГеография и икономика – ЗУЧ
2Математика – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧАнглийски език – ЗУЧ
3Човекът и природатак – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧМатематика – ЗУЧ
4География и икономика – ЗУЧАнглийски език- ЗУЧБълг. език и литература – ЗУЧ
5Музика – ЗУЧГеография и икономика- ЗУЧБиология и здр. образование – ЗУЧ
6Английски език – ЗУЧМатематика- ЗУЧ Технологии и предприемачество – ЗУЧ
………………………………………………….Спортни дейности – В. Вълкова

СРЯДА

Пети класШести класСедми клас
1Човекът и природата – ЗУЧМатематика – ЗУЧМузика- ЗУЧ
2Математика – ЗУЧИстория и цивилизации – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧ
3Изобразително изкуство – ЗУЧФиз. възпитание и спорт – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧ
4Изобразително изкуство – ЗУЧБълг. език и литература – ЗУЧХимия и ООС – ЗУЧ
5Бълг. език и литература – ЗУЧМузика – ЗУЧМатематика – ЗУЧ
6Английски език – ЗУЧИнформационни технологии – ЗУЧГеография и икономика-
ЗУЧ
7……………………….………………………Изобразително изкуство – ЗУЧ
Спортни дейности – В. Вълкова………………………………………………

ЧЕТВЪРТЪК

Пети класШести класСедми клас
1Човекът и природата – ЗУЧБългарски ез. и литература – ЗУЧИнформационни технологии – I група – ЗУЧ
2Български ез. и литература – ЗУЧМатематика – ЗУЧБиология и здравно образование – ЗУЧ
3Математика – ЗУЧ
Английски език – ЗУЧ
Музика – ЗУЧ
4Музика – ЗУЧЧовекът и природата – ЗУЧАнглийски език – ЗУЧ
5История и цивилизации – ЗУЧ Изобр. изкуство – ЗУЧ Математика- ЗУЧ
6Информационни технологии – ЗУЧ Изобр. изкуство – ЗУЧ Бълг. език и литература- ЗУЧ
7……………………
…………………… Информационни технологии II гр.- ЗУЧ
………………………… Спортни дейности – В. Вълкова ………………

ПЕТЪК

Пети класШести класСедми клас
1Бълг. език и литература – ИУЧМузика – ЗУЧМатематика – ИУЧ
2Английски език  – ЗУЧЧовекът и природата – ЗУЧИстория и цивилизации – ЗУЧ
3Математика – ИУЧАнглийски език- ЗУЧБълг. език и литература – ИУЧ
4Технологии и предприемачество – ЗУЧ Бълг. език и литература – ИУЧ Физ. възпитание и спорт – ЗУЧ
5Технологии и предприемачество – ЗУЧФиз. възпитание и спорт – ЗУЧФизика и астрономия – ЗУЧ
6 Физ. възпитание и спорт – ЗУЧ Математика – ИУЧ География и икономика – ИУЧ