Информационна кампания „Дни на средното образование“ за учебната 2023/2024 година

На 15.05.2024 г. кариерния консултант Виждан Шабан от Центъра за подкрепа на
личностно развитие – ОДК Търговище запозна учениците от VII клас на  ОУ „Христо Ботев“, с. Вардун с план –приема в VIII клас за 2024/2025 учебна година в специалности и професии на професионалните гимназии и паралелките с профилите на Първо СУ „Свети Седмочисленици“ и Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище, балообразуването, сроковете за подаване на документи за прием и записване.
15.05.2024 г.

Класен ръководител на седми клас – В. Вълкова

Публикувано в Кариерно ориентиране. Постоянна връзка.