График учебно време и ваканции

За учебната 2021 – 2022 година:

1.Начало и края на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. включителноесенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. включителноколедна
01.02.2022г.междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. включителнопролетна за I – XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. включителнопролетна за XII клас

2. Неучебни дни:

18.05.2022 годинаДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 годинавтори ДЗИ
25.05.2022 годинанеучебен, но присъствен ден за училищни,
просветни и културни дейности
14.06.2022 годинаНВО по БЕЛ в края на VII и на X клас
16.06.2022 годинаНВО по математика в края на VII и на X клас

3. Начало на втория учебен срок – 02.02.2022 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок:

12.05.2022 г.XII  клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. I – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г.IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г.V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г.VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)



Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)