График учебно време и ваканции

За учебната 2023 – 2024 година:

1.Начало и края на ваканциите с изключение на лятната:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. включителноесенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. включителноколедна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г включителномеждусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. включителнопролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. включителнопролетна за XII клас

2. Неучебни дни:

17.05.2024 годинаДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 годинавтори ДЗИ
19.06.2024 годинаНВО по БЕЛ в края на VII
21.06.2024 годинаНВО по математика в края на VII

3. Начало на втория учебен срок – 06.02.2024 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок:

13.05.2024 г.XII  клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. I – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.IV – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4
седмици за производствена практика в
периода 01.07.2024 г. – 31.08.2024 г. за
паралелки с професионална подготовка или
с дуална система на обучение в Х и XI клас)

Заповед № РД09-2047/28.08.2023 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)