График учебно време и ваканции

1.Начало и края на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. включителноесенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. включителноколедна
05.02.2020 г.междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. включителнопролетна за I – XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. включителнопролетна за XII клас

2. Неучебни дни:

20.05.2020 годинаДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 годинавтори ДЗИ
09.06.2020 годинаНВО по БЕЛ в края на VII и на X клас
11.06.2020 годинаНВО по математика в края на VII и на X клас

3. Начало на втори учебен срок за I – XII клас – 06.02.2020 година.

4. Край на втория учебен срок:

14.05.2020 г.XII  клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г.I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г.IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г.V – VI клас (18 учебни седмици за
паралелки в спортните училища)
30.06.2020 г.VII – XI клас (18 учебни седмици)