График учебно време и ваканции

За учебната 2022 – 2023 година:

1.Начало и края на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. включителноесенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. включителноколедна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. включителномеждусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. включителнопролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. включителнопролетна за XII клас

2. Неучебни дни:

19.05.2023 годинаДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 годинавтори ДЗИ
25.05.2023 годинанеучебен, но присъствен ден за училищни,
просветни и културни дейности
13.06.2023 годинаНВО по БЕЛ в края на VII и на X клас
16.06.2023 годинаНВО по математика в края на VII и на X клас

3. Начало на втория учебен срок – 06.02.2023 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок:

16.05.2023 г.XII  клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. I – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г.IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г.V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г.VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)Заповед № РД09-4066/ 30.08.2022 г. за определяне на график на учебното време на учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)