График учебно време и ваканции

За учебната 2020 – 2021 година:

1.Начало и края на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. включителноесенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. включителноколедна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. включителномеждусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. включителнопролетна за I – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. включителнопролетна за XII клас

2. Неучебни дни:

19.05.2021 годинаДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 годинавтори ДЗИ
25.05.2021 годинанеучебен, но присъствен ден за училищни,
просветни и културни дейности
16.06.2021 годинаНВО по БЕЛ в края на VII и на X клас
18.06.2021 годинаНВО по математика в края на VII и на X клас

3. Начало на втория учебен срок – 04.02.2021 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок:

14.05.2021 г.XII  клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021)I – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г.IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г.V – VI клас (18 учебни седмици за
паралелки в спортните училища)
30.06.2021 г.VII – XI клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г.XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)