Кариерно ориентиране

На 07.11.2019г.  кариерните консултанти към ЦПЛР-ОДК гр. Търговище изнесоха урок и представиха презентация на учениците от 7 клас във връзка с тяхното кариерно ориентиране.

Темата на занятието беше „Моите интереси ме водят към избора на професия“.

                                                                    Н. Илиева-класен  ръководител  на  VІІ  клас

Публикувано в Кариерно ориентиране. Постоянна връзка.