График за консултации на учителите по учебни предмети

през I срок на учебната 2020/2021 година

Клас Класен ръководител, преподавател Име и  фамилия Ден от седмицата Час     От ….              До …… Предмет
Първи клас Елка Костова Вторник 11,30-12,05  
Втори + трети клас Мария Пенкова Понеделник 12,20-12,55  
Четвърти клас Даниела Василева Четвъртък 13,10-13,50  
Пети – Седми клас Валентина Вълкова Вторник

Петък
13,15-13,55
13,15-13,55
Химия и опазване на околната среда


Човекът и природата и Биология и здравно образование
Пети-седми клас Цветанка Цонева Сряда13,15-13,55История  и цивилизации, География  и  икономика
Пети –седми клас Николинка Илиева Сряда13,15-13,55 Български  език и  литература
Пети – седми клас Шермин  Акифова Четвъртък13,15-13,55 Математика, Физика  и  астрономия
Пети клас Нихат Билялов Понеделник 13,50-14,30 Математика V клас
Пети –седми клас Айлин Ахмедова Петък 13,15-13,55   Английски  език