График за консултации на учителите по учебни предмети през I срок на учебната 2019/2020 година

Клас Класен ръководител, преподавател Име и  фамилия Ден от седмицата Час     От ….              До …… Предмет
Първи клас Мария  Пенкова Понеделник 11,30-12,05  
Втори клас Милка Михайлова Понеделник 12,10-12,45  
Трети клас Даниела Василева Петък 12,20-13,00  
Четвъртък Елка Костова Вторник 12,20-13,00  
Седми клас Валентина Вълкова Четвъртък 14,00-14,40 Химия  и  ООС
Пети- шести клас Седми клас   Петък 13,00-13,40 Човекът  и природата Биология  и  ЗО
Пети-седми клас Цветанка Цонева Вторник 13,00-13,40 История  и цивилизации, География  и  икономика
Пети –седми клас Николинка Илиева Вторник 13,00-13,40 Български  език и  литература
Шести –седми клас Седми клас Шермин  Акифова Сряда 13,00-13,40 Математика,   Физика  и  астрономия
Пети клас Нихат Билялов Понеделник 13,50-14,30 Математика
Пети –седми клас Айлин Ахмедова Сряда 13,00-13,40   Английски  език