График на класни и контролни

за I срок 2020/2021

Маркираните  дати  с черно  са  дати  за  Класни работи.

ПРЕДМЕТКЛАСДАТА
Български език и литератураV17.09.20 г.
  12.11.20 г.
  03.12.20 г.
  09.12.20 г.
  17.12.20 г.
  23.12.20 г.
  04.01.21 г.
  07.01.21 г.
  16.01.21 г.
 24.09.20 г.
  01.10.20 г.
  28.10.20 г.
  05.11.20 г.
  12.11.20 г.
  17.12.20 г.
  05.01.21 г.
  28.01.21 г.
 VІІ30.09.20 г.
  26.10.20 г.
  12.11.20 г.
  26.11.20 г.
  09.12.20 г.
  07.01.21 г.
  14.01.21 г.
Английски езикV21.09.20 г.
  02.11.20 г.
  14.12.20 г.
 VI21.09.20 г.
  03.11.20 г.
  15.12.20 г.
 VІІ23.09.20 г.
  11.11.20 г.
  14.01.21 г.
МатематикаV30.09.20 г.
  28.10.20 г.
  01.12.20 г.
  21.12.20 г.
  29.01.21 г.
 29.09.20 г.
  19.10.20 г.
  09.12.20 г.
  18.01.21 г.
 VІІ28.09.20 г.
  22.10.20 г.
  26.11.20 г.
  11.01.21 г.
Физика и астрономияVІІ21.09.20 г.
  16.11.20 г.
История и цивилизацииV14.12.20 г.
 23.09.20 г.
  06.01.21 г.
История и цивилизацияVІІ25.09.20 г.
  11.12.20 г.
География и икономикаV24.11.20 г.
 29.09.20 г.
  12.01.21 г.
 VІІ28.09.20 г.
  04.01.21 г.
Човекът и природатаV16.09.20 г.
  21.10.20 г.
  17.11.20 г.
 18.09.20 г.
  20.11.20 г.
  18.01.21 г.
Химия и опазване на околната средаVІІ23.09.20 г.
  13.01.21 г.
Биология и здравно образованиеVІІ17.09.20 г.
  27.10.20 г.
  14.01.21 г.