График на класни и контролни

ПРЕЗ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

Маркираните  дати  с черно  са  дати  за  Класни работи.

ПРЕДМЕТКЛАСДАТА
Български език и литература ЗУЧV25.09.23 г.
  09.11.23 г.
  23.11.23 г.
  07.12.23 г.
  08.01.24 г.
  11.01.24 г.
 26.09.23 г.
  02.11.23 г.
  21.12.23 г.
  09.01.24 г.
 VІІ27.09.23 г.
  23.11.23 г.
  06.12.23 г.
  21.01.24 г.
Български език и литература ИУЧV15.12.23 г.
 15.12.23 г.
 VІІ15.12.23 г.
Английски езикV20.09.23 г.
  15.11.23 г.
  22.01.24 г.
 21.09.23 г.
  14.11.23 г.
  22.01.24 г.
 VІІ25.09.23 г.
  13.11.23 г.
  17.01.24 г.
Математика ЗУЧV29.09.23 г.
  26.10.23 г.
  07.12.23 г.
  15.01.24 г.
 26.09.23 г.
  24.10.23 г.
  27.11.23 г.
  15.01.24 г.
  29.01.24г.
 VІІ27.09.23 г.
  23.10.23 г.
  29.11.23г.
  11.01.24 г.
Физика и астрономияVІІ04.12.23 г
История и цивилизацииV25.09.23 г.
  14.12.23г.
 25.09.23 г.
  10.01.24 г.
 VІІ28.09.23 г.
  11.01.24 г.
География и икономикаV26.09.23 г.
  07.11.23 г.
  30.11.23 г.
 26.09.23 г.
  23.11.23 г.
 VІІ26.09.23 г.
  09.11.23 г.
  30.01.24г.
Човекът и природатаV20.09.23 г.
  26.10.23 г.
  28.11.23 г.
 20.09.23 г.
  23.11.23 г.
  17.01.24 г.
Биология и  здравно образованиеVІІ26.10.23 г.
  18.01.24 г
Химия и опазване на околната средаVІІ24.01.24 г.