График на класни и контролни I срок 2019/2020

Маркираните  дати  с черно  са  дати  за  класни работи.

Предмет Клас Дата
Български  език  и литература Пети  клас 19.09.2019
    30.09.2019
    13.11.2019
    05.12.2019
    11.12.2019
    19.12.2019
    14.01.2020
    16.01.2020
    30.01.2020
Български  език  и литература Шести клас  
    26.09.2019
    01.10.2019
    16.10.2019
    29.10.2019
    12.12.2019
    16.12.2019
    07.01.2020
Български  език  и литература Седми клас  
    29.09.2019
    30.09.2019
    14.11.2019
    25.11.2019
    04.12.2019
    23.01.2020
    27.01.2020
Английски  език    
  Пети клас 20.09.2019
    04.11.2019
    16.12.2019
     
Английски  език     Шести клас  
    20.09.2019
    04.11.2019
    13.12.2019
Английски  език     Седми клас  
    24.09.2019
    12.11.2019
    21.01.2020
     
Математика Пети клас 30.09.2019
    28.10.2019
    01.12.2019
    20.12.2019
          31.01.2020
     
Математика Шести клас 30.09.2019
    21.10.2019
    12.12.2019
    21.01.2020
     
Математика Седми клас 01.10.2019
    28.10.2019
    02.12.2019
    15.01.2020
     
История  и  цивилизации Пети клас 12.12. 2019
     
История  и  цивилизации Шести клас 23.09.2019
    13.01.2020
     
История  и  цивилизации Седми клас 23.09.2019
    09.12.2019
География  и  икономика    
  Пети  клас 19.11.2019
География  и  икономика Шести клас 24.09.2019
    14.01.2020
     
География  и  икономика Седми клас 01.10.2019
    07.01.2020
Човекът и природата    
  Пети клас 18.09.2019
    22.10.2019
    14.11.2019
     
Човекът и природата Шести клас 19.09.2029
    22.11.2019
    23.01.2020
     
Биология  и здравно  образование Седми  клас 19.09.2019
    24.10.2019
    16.01.2020
Химия  и  ООС Седми клас  
    22.09.2019
    22.01.2020
     
Физика  и  астрономия Седми клас 20.09.2019
    22.11.2019