ЦПЛР – Обединен детски комплекс – Търговище

„Дни на средното образование“ –  април – май 2022 г.

На 10.05.2022 г. учениците от VII клас на  ОУ „Христо Ботев“, с. Вардун  посетиха  „Дни на средното образование“, организирано от  Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс -Търговище.

Представена им беше мултимедийна презентация, която даде  информация за приема след VII клас в  общообразователните и професионални училища в община Търговище за учебната  2022/2023 год.

Учениците разгледаха и получиха информационни материали и консултации от представители на ПГИИ „Джон Атанасов“, гр. Търговище и Професионална гимназия по земеделие, гр. Търговище.

А. Ахмедова  – класен ръководител на седми клас

Публикувано в Кариерно ориентиране. Постоянна връзка.