Кариерно ориентиране

Кариерни консултанти към ЦПЛР – Обединен детски комплекс – Търговище:

Кариерен консултант – Галина Колева – 0879845764

Кариерен консултант – Виждан Шабан – 0879847317