Кариерно ориентиране – 14.11.2022 г.

На 14.11.2022 г. в ОУ “Христо Ботев“ ,с. Вардун ,г-жа Дияна Якимова, координатор към Клуба на нестопанските организации ,проведе Информационна среща с учениците от VII клас относно програмата „ Равен шанс-достъп до средно образование, финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Срещата имаше за цел да подобри достъпа до средно образование на учениците и да премахне основните образователни бариери, които са пред тях. Учениците  се включиха в изработването на проекти на тема: Как си представяме успелия човек?

Класен ръководител: Н. Илиева-учител по БЕЛ

Публикувано в Кариерно ориентиране. Постоянна връзка.