Квалификация


Квалификационен курс на тема – Коучинг за лидери- практическата психология в помощ на педагогическата практика

В периода от 17.06.2022 г. до 19.06.2022 г. част от учителите на  ОУ „Христо Ботев“ – с. Вардун  участваха в квалификационен курс на тема „Коучинг за лидери- практическата психология в помощ на педагогическата практика“, който се проведе в КК Слънчев бряг, Гранд хотел Оазис с лектор Ивелин Бонев.

По време на обучението, чрез игри, казуси и въпроси, се обсъди темата за лидерството – качества на лидера, видове лидерство и др. На обучаваните бяха присъдени 2 квалификационни кредита.