Материално-техническа база

Поетапно обновяване на материално-техническата база на училището.