Организация на учебния ден – начало и край на учебния ден

за учебната 2023-2024 година

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

Начален етап:

1. За учениците от І и ІІ клас – 1 учебен час = 35 минути

Начало на часаКрай на часаМеждучасие
18,00 часа8,35 часа25 минути
29,00 часа9,35 часа15 минути
39,50 часа10,25 часа15 минути
410,40 часа11,15 часа15 минути
511,30 часа12,05 часа15 минути
612,20 часа12,55 часа 

2. За учениците от ІІІ и ІV клас – 1 учебен час = 40 минути

Начало на часаКрай на часаМеждучасие
18,00 часа8,40 часа20 минути
29,00 часа9,40 часа10 минути
39,50 часа10,30 часа10 минути
410,40 часа11,20 часа10 минути
511,30 часа12,10 часа10 минути
612,20 часа13,00 часа 

3. За учениците  в целодневна организация на учебния процес след обяд І – ІV клас

Начало на часаКрай на часаВид на учебния час
113,00 часа13,35 часаОбяд , организиран отдих и физическа активност
 13,35 часа13,45 часаПочивка
213,45 часа14,20 часаСамоподготовка
 14,20 часа14,30 часаПочивка
314,30 часа15,05 часаСамоподготовка
 15,05 часа15,15 часаПочивка
415,15 часа15,50 часаЗанимания по интереси
 15,50 часа16,00 часаПочивка
516,00 часа16,35 часаЗанимания по интереси
 16,35 часа16,45 часаПочивка
616,45 часа17,20 часаОрганизиран отдих и физическа активност

Прогимназиален етап:

4. За учениците от V до VІІ клас – 1 учебен час = 40 минути

Начало на часаКрай на часаМеждучасие
18,00 часа8,40 часа20 минути
29,00 часа9,40 часа10 минути
39,50 часа10,30 часа10 минути
410,40 часа11,20 часа10 минути
511,30 часа12,10 часа10 минути
612,20 часа13,00 часа10 минути
713,10 часа13,50 часа 

5. За ученици в целодневна организация на учебния процес след обяд V-VІІ клас:

Начало на часаКрай на часаВид на учебния час
113,00 часа13,40 часаОбяд ,организиран отдих и физическа активност
 13,40 часа13,50 часаПочивка
213,50 часа14,30 часаСамоподготовка
 14,30 часа14,40 часаПочивка
314,40 часа15,20 часаСамоподготовка
 15,20 часа15,30 часаПочивка
415,30 часа16,10 часаЗанимания по интереси
 16,10 часа16,20 часаПочивка
516,20 часа17,00 часаЗанимания по интереси
 17,00 часа17,10 часаПочивка
617,10 часа17,50 часаОрганизиран отдих и физическа активност

Начало и край на учебния ден в Основно училище”Христо Ботев” село Вардун, община Търговище, област Търговище през  учебната 2023/ 2024 година:

Начало на учебния денКрай на учебния денОсобености при организацията на учебния ден (ако има такива)
За учениците от І до ІV клас 08,00 ч.За учениците от І до ІV клас 17,30 ч. 
За учениците от V до VІІ клас – 08,00 ч.За учениците от V до VІІ клас – 17,50 ч.