Организация на учебния ден

1. За учениците от I и II клас – 1 учебен час = 35 минути

Начало на часаКрай на часаМеждучасие
18.00 часа8.35 часа25 минути
29.00 часа9.35 часа15 минути
39.50 часа10.25 часа15 минути
410.40 часа11.15 часа15 минути
511.30 часа12.05 часа

2. За учениците от III и IV клас – 1 учебен час = 40 минути

Начало на часаКрай на часаМеждучасие
18.00 часа8.40 часа20 минути
29.00 часа9.40 часа10 минути
39.50 часа10.30 часа10 минути
410.40 часа11.20 часа10 минути
511.30 часа12.10 часа10 минути
612.20 часа13.00 часа

3. За учениците в целодневна организация на учебния процес след обяд I – IV клас 

Начало на часаКрай на часаВид на учебния час
113.00 часа13.55 часаОбяд, организиран отдих и физичаска активност
213.55 часа14.35 часаСамоподготовка
314.35 часа15.15 часаСамоподготовка
415.55 часа16.35 часаЗанимания по интереси
516.35 часа17.15 часаЗанимания по интереси
617.15 часа17.45 часаОрганизиран отдих и физическа активност

4. За учениците от V до VII клас – понеделник, вторник, сряда и четвъртък – 1 учебен час = 40 минути

Начало на часаКрай на часаМеждучасие
18.00 часа8.40 часа15 минути
28.55 часа9.35 часа10 минути
39.45 часа10.25 часа10 минути
410.35 часа11.15 часа10 минути
511.25 часа12.05 часа10 минути
612.15 часа12.55 часа10 минути
713.05 часа13.45 часа

5. За учениците от V до VII клас – петък – 1 учебен час = 40 минути

Начало на часаКрай на часаМеждучасие
18.00 часа8.40 часа20 минути
29.00 часа9.40 часа10 минути
39.50 часа10.30 часа10 минути
410.40 часа11.20 часа10 минути
511.30 часа12.10 часа10 минути
612.20 часа13.00 часа

6. За учениците в целодневна организация на учебния процес след обяд V – VII клас

Начало на часаКрай на часаВид на учебния час
113.45 часа14.40 часаОбяд, организиран отдих и физическа активност
214.40 часа15.20 часаСамоподготовка
315.20 часа16.00 часаСамоподготовка
416.00 часа16.40 часаЗанимания по интереси
516.40 часа17.20 часаЗанимания по интереси
617.20 часа17.50 часаОрганизиран отдих и физичаска активност