Кариерно ориентиране: Училищна визита 2022

На 20.04.2022 г. учениците  от  седми  клас  на  ОУ  “Христо  Ботев“ – с. Вардун, участваха в  провеждането на училищна визита. Организатор на училищната визита беше КЛУБ НА НСО по проект „Равен шанс: достъп до средно образование“.

 Учениците  имаха  възможност  да  посетят три училища в гр. Търговище – Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“,

Професионална гимназия по земеделие

и Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии.

Седмокласниците разгледаха  материално-техническата  база, запознаха се  със   специалностите, които  се предлагат   в съответното  училище  и  възможностите  на    дуалното  обучение.    Бяха  запознати    с предимствата на дуалното  обучение,   при  което  учениците   получават заплащане , придобиват  практически опит по време на  задължителния  стаж   и  в  резултат на това  излизат подготвени на пазара на труда.

А. Ахмедова-класен ръководител  на  седми  клас

Публикувано в Кариерно ориентиране. Постоянна връзка.