Обучение по Кариерно ориентиране

На 13.11.2023 г.  кариерният консултант към ЦПЛР-ОДК гр. Търговище Виждан Шабан изнесе урок  и представи презентация на учениците от  V и VI клас във връзка с тяхното кариерно ориентиране. Темата на занятието беше „Професиите – акценти и особености“. Чрез беседа учениците се запознаха с различните професии, от своя страна те изразиха мнения за мечтаната професия и попълниха анкета.

Класни ръководители на V и VI клас

Публикувано в Кариерно ориентиране. Постоянна връзка.