Кариерно ориентиране : Училищна визита 04.04.2023 г.

На 04.04.2023 г. учениците от VII клас на  ОУ  “Христо  Ботев“, с. Вардун участваха в  провеждането на училищна визита, организирана от КЛУБ НА НСО по проект „Равен шанс: достъп до средно образование“, финансиран от Тръст за социална алтернатива, който има за цел да мотивира и подкрепи ученици от ромската общност, завършващи основното си образование, да продължат да учат в средна степен на обучение. Посетени бяха две училища: Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ и Професионална гимназия по земеделие.

Учениците имаха възможност да разгледат материалната база, да научат за приема по паралелки за следващата учебна година, за спецификата и възможностите, които те предоставят. Представени бяха презентации и рекламни брошури , както и запознаване с дуалното обучение , чрез което биха могли да придобият практически опит и по-големи шансове за реализация.

кл. ръководител: Н. Илиева

Публикувано в Кариерно ориентиране. Постоянна връзка.