Учениците от ОУ „Христо Ботев“ с. Вардун посетиха VII Регионална панорама на професионалното образование

Тя е организирана от Регионално управление на образованието –
Търговище в изпълнение на дейностите за планиране и реализиране на
държавния план-прием в VIII клас.
Учениците разгледаха щандовете на 8 професионални гимназии и
Обединено училище „Христо Ботев“ с. Макариополско разположени на
улица „Васил Левски“ гр. Търговище и получиха информация от екипите
за специалностите за прием, професиите и възможностите за реализация
по тях .
Интересни за тях бяха земеделската техника, спортните и картинг
автомобили.
Те се запознаха с принципите на работа с графични таблети,
дегустираха кулинарни изделия, наблюдаваха модно ревю, разбраха как се
изготвят дигитални проекти, видяха как се изграждат електрически
системи и изпробваха модели мека мебел за дома, изработени от ученици.
Учениците от Спортно училище „Никола Симов“ гр. Търговище показаха
умения по спортни дисциплини. Раздадени бяха рекламни материали с цел
кариерно ориентиране на учениците от представители на ЦПЛР-ОДК .
15.05.2024 г.

Класен ръководител на седми клас – В. Вълкова

Публикувано в Кариерно ориентиране. Постоянна връзка.