ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ

ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА  2023/ 2024 ГОДИНА

В СГРАДАТА НА ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП:

ПРЕДИ ОБЯД:

1.            Четни дати:

–              Главен дежурен учител – Шермин Зюфтиева Акифова – старши учител по математика

–              Дежурен учител – Николинка Стойчева Илиева – старши учител по български език и литература

2.            Нечетни дати:

–              Главен дежурен учител – Валентина Христова Вълкова – старши учител по Биология и здравно образование

–           Дежурен учител – Айлин Сафет Ахмедова – старши учител по английски език

СЛЕД ОБЯД:

1.  Дежурен учител – Зинеб Алишева Билялова – старши учител в ЦДО в прогимназиален етап

В СГРАДАТА НА НАЧАЛНИЯ ЕТАП:

ПРЕДИ ОБЯД:

Учебна седмицаГлавен дежурен учителДежурен учителДлъжност
1Мария ПенковаДаниела ВасилеваСтарши учител в начален етап
2Даниела ВасилеваПетя АлександроваСтарши учител в начален етап
3Петя АлександроваМария ПенковаСтарши учител в начален етап
4Мария ПенковаДаниела ВасилеваСтарши учител в начален етап
5Даниела ВасилеваПетя АлександроваСтарши учител в начален етап
6Петя АлександроваМария ПенковаСтарши учител в начален етап
7Мария ПенковаДаниела ВасилеваСтарши учител в начален етап
8Даниела ВасилеваПетя АлександроваСтарши учител в начален етап
9Петя АлександроваМария ПенковаСтарши учител в начален етап
10Мария ПенковаДаниела ВасилеваСтарши учител в начален етап
11Даниела ВасилеваПетя АлександроваСтарши учител в начален етап
12Петя АлександроваМария ПенковаСтарши учител в начален етап
13Мария ПенковаДаниела ВасилеваСтарши учител в начален етап
14Даниела ВасилеваПетя АлександроваСтарши учител в начален етап
15Петя АлександроваМария ПенковаСтарши учител в начален етап
16Мария ПенковаДаниела ВасилеваСтарши учител в начален етап
17Даниела ВасилеваПетя АлександроваСтарши учител в начален етап
18Петя АлександроваМария ПенковаСтарши учител в начален етап
19Мария ПенковаДаниела ВасилеваСтарши учител в начален етап
20Даниела ВасилеваПетя АлександроваСтарши учител в начален етап
21Петя АлександроваМария ПенковаСтарши учител в начален етап
22Мария ПенковаДаниела ВасилеваСтарши учител в начален етап
23Даниела ВасилеваПетя АлександроваСтарши учител в начален етап
24Петя АлександроваМария ПенковаСтарши учител в начален етап
25Мария ПенковаДаниела ВасилеваСтарши учител в начален етап
26Даниела ВасилеваПетя АлександроваСтарши учител в начален етап
27Петя АлександроваМария ПенковаСтарши учител в начален етап
28Мария ПенковаДаниела ВасилеваСтарши учител в начален етап
29Даниела ВасилеваПетя АлександроваСтарши учител в начален етап
30Петя АлександроваМария ПенковаСтарши учител в начален етап
31Мария ПенковаДаниела ВасилеваСтарши учител в начален етап
32Даниела ВасилеваПетя АлександроваСтарши учител в начален етап
33Петя АлександроваМария ПенковаСтарши учител в начален етап
34Мария ПенковаДаниела ВасилеваСтарши учител в начален етап

СЛЕД ОБЯД ВСЕКИ ДЕН:

Дежурен учител –  Халиме Османова Саидова- Учител в ЦДО в начален етап