Учителски колектив за учебната 2019/2020 година

Нихат Билялов – Директор на училището

Мария Пенкова – класен ръководител на първи клас, старши учител

Милка Михайлова – класен ръководител на втори клас, старши учител

Даниела Василева – класен ръководител на трети клас, старши учител

Елка Христова – класен ръководител на четвърти клас, старши учител

Петя Александрова – учител в ЦДО – начален етап

Айлин Ахмедова – класен ръководител на пети клас, учител по английски език

Цветанка Цонева – класен ръководител на шести клас, старши учител по история и цивилизации, география и икономика

Николинка Илиева – класен ръководител на седми клас, учител по български език и литература

Валентина Вълкова – старши учител по биология и здравно образование, ХООС и ЧП

Шермин Акифова – учител по математика, физика и астрономия

Теменуга Желева – старши учител в ЦДО

Зинеб Билялова – учител в ЦДО