Група „Преодоляване на обучителни затруднения по Човекът и природата в VI клас“

  В процеса на допълнителното обучение  приложижме традиционни и съвременни форми,методи и подходи. Учениците от  група Преодоляване на обучителни затруднения по Човекът и природата в VI клас“ повишиха мотивацията си за успех и компенсираха пропуските в знания, формираха умения и компетентности по Човекът и природата.

                                      Ръководител на групата – Валентина Вълкова

Публикувано в Подкрепа за успех 2020-2021. Постоянна връзка.