„Подкрепа за успех“

По проект „Подкрепа за успех“ в групата за „Преодоляване на обучителни затруднения по английски език в пети клас“ , учениците усвоиха необходимите знания с различни забавни, интерактивни и игрови упражнения, като по този начин развиха  четирите умения – слушане, писане, четене и говорене.

Айлин Ахмедова – ръководител на групата

Публикувано в Подкрепа за успех 2020-2021. Постоянна връзка.