Проект„Подкрепа за успех“ – 1. клас

  Учениците от първи клас, участващи в групи  за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература и Математика по  проект „Подкрепа за успех“ приключиха успешно своето обучение.

 Първокласниците овладяха  техниката на четене с акцент върху четене с разбиране, усвоиха правописни правила и писане под диктовка, обогатиха активния речников запас.

 Забавните математически задачи и игри бяха в помощ при  овладяване алгоритъма на аритметичните действия събиране и изваждане.

  Учениците работиха с желание и интерес.

                                                              Елка Костова-кл.ръководител на първи клас

Публикувано в Подкрепа за успех 2020-2021. Постоянна връзка.