Ден на толерантността и в първи клас

На 16 ноември учениците от първи клас отбелязаха Международния ден на толерантността с рисунки на тема: “Играем, учим и растем заедно“, с които оформиха голямо табло.

Доброта, състрадание, милосърдие, приятелство, бяха част от посланията, написани върху балоните, които полетяха в небето.

Елка Костова-кл.ръководител на първи клас

Публикувано в Отбелязвания. Постоянна връзка.