16 ноември 2020 – Ден на толерантността

Учениците от V-VІІ клас в ОУ „Христо Ботев“, с. Вардун се включиха в различни инициативи под наслов „Различията между нас правят живота красив и  интересен. Под слънцето има място за всеки.“

Учениците  рисуваха, оставиха индивидуален отпечатък от ръката си, споделяха  лични  наблюдения   и   написаха  призиви за  уважение, доброта, разбирателство, състрадание, взаимопомощ.   

Беше  проведена  беседа   и  изгледаха  презентацията: „Различни,  но  винаги  заедно“.

 Учениците  имаха  възможност  да  изразят  мнения  по  следните  въпроси  за  разисквания:

Вярно ли е, че едни хора са по-важни от други?

Вярно ли е, че тези, които са различни от нас, са по-лоши от нас?

Какво означава да приемаме различията на другия?

Какво правим, когато приемаме някого? А какво правим, когато го отхвърляме?

Има ли разлика между това да приемаме някого и да го окуражаваме?

Как различията между нас могат да ни помогнат?

Учениците  стигнаха  до  извода, че  различието не прави едни хора по-добри или по-значими от други, че светът е шарен и е хубаво, че и хората в него са различни. Хубаво е да се радваме на различието и да уважаваме всички хора, независимо какви са те.

   Цв. Цонева-старши  учител  по  история  и цивилизации

Публикувано в Отбелязвания. Постоянна връзка.