ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – I клас

След приключването на своята първа година в училище, учениците от I клас завършиха успешно и програмата за обучителни затруднения по Български език и литература

и Математика.

Те показаха, че са придобили нови знания и умения и са готови да продължат по „Пътеката на Знанието“.  

“ Второкласник съм наесен, първи клас ми беше лесен!“

                                                                                                  Кл. ръководител: М. Пенкова

Публикувано в Подкрепа за успех. Постоянна връзка.