ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – II клас

                                 ПРОЕКТ“ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – II клас

Преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература

                                                                                    Ръководител: М.Михайлова

                              ПРОЕКТ“ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – II клас

  Преодоляване на обучителни затруднения по   Математика

                                                                                     Ръководител: М.Михайлова

Публикувано в Подкрепа за успех. Постоянна връзка.