Група: Преодоляване на обучителни затруднения по Човекът и природата в VI клас

На 26.06.2020 г. се проведе последното за  2019/2020 учебна година  занятие на групата. Учениците направиха тест по Човекът и природата за установяване на  напредъка.

                                                                  Ръководител на групата : В. Вълкова

Публикувано в Подкрепа за успех. Постоянна връзка.