24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Един хубав празник ! Една забележителна дата!
Ден, в който се гордеем, че сме българи,
че сме част от славянския свят, че живеем в страна, приютила учениците на светите апостоли, дали  писменост и книжнина на народите

Днес е празник! Ден тържествен! –
Ден на Кирил и Методий –
Пратеници с глас божествен
за славянските народи.

 Те оръдие могъщо
изковаха от езика,
дето като пламък същи
из духа народен блика.
 
Словото им свето, чисто,
като лъч през вековете,
с бисерите, тез мъниста:
азбуката тяхна – свети!
 
Днес е празник! Ден тържествен! –
на светите Кирил и Методий –
пратеници – дар божествен
за славянските народи.

 Учениците от  V, VI и VII клас на ОУ“ Христо Ботев“, с. Вардун участваха в празнична литературно-музикална програма по случай 24 май, в която бе поместена и драматизация на главата „Радини вълнения“ от романа „Под игото“ на Иван Вазов.


Н. Илиева- ст. учител по БЕЛ

Публикувано в Отбелязвания, Празници. Постоянна връзка.