16 ноември – Ден на толерантността

Учениците от V и VІ клас в ОУ „Христо Ботев“, с. Вардун се включиха в различни инициативи под наслов „Различията между нас правят живота красив и  интересен. Под слънцето има място за всеки.“

Те нарисуваха рисунки, споделиха  лични  наблюдения   и   написаха  призиви за  уважение, доброта, разбирателство, състрадание, взаимопомощ. Също така се включиха в ролеви игри за толерантността и изпяха песните – „Приятели с различни цветове“ и „Доброта“. Беше  проведена  беседа   и  изгледана  презентацията: „Различни,  но  винаги  заедно“ и те имаха възможност  да  изразят  мнения  по  следните  въпроси:

1.Вярно ли е, че едни хора са по-важни от други?

2. Вярно ли е, че тези, които са различни от нас, са по-лоши от нас?

3. Какво означава да приемаме различията на другия?

4. Какво правим, когато приемаме някого? А какво правим, когато го отхвърляме?

5. Има ли разлика между това да приемаме някого и да го окуражаваме?

6. Как различията между нас могат да ни помогнат?

Учениците  стигнаха  до  извода, че  различието не прави едни хора по-добри или по-значими от други, че светът е шарен и е хубаво, че и хората в него са различни. Хубаво е да се радваме на различието и да уважаваме всички хора, независимо какви са те.

Публикувано в Отбелязвания. Постоянна връзка.