22  АПРИЛ 2022 г. –  ДЕН  НА  ЗЕМЯТА

Учениците  от  пети-седми    клас, чрез рисунки и  беседа изразиха своето  отношение  към  планетата  Земя    в  часовете  по  изобразително  изкуство, час  на  класа   и  в   часовете  –  занимания  по  интереси   при  г-жа  З. Билялова – старши  учител  в  ЦДО.

Обсъдиха се   местни екологични проблеми, замърсяването  с  пластмаса,   качеството  на  водата в  родния край,  необходимостта  от  разделно  събиране.  Засегнаха  се  въпроси,   свързани  с   климатичните  промени,  замърсяването  на  водата  и почвата.

Не само в Деня на Земята, но и в нашето ежедневие  трябва  да полагаме грижи за   опазване   на околната среда,   да   залесяваме и озеленяваме местата, които обитаваме.

Целта на всички   дейности, организирани по този повод, е да подтикнат       подрастващите  да имат  внимателно и грижовно отношение към планетата.

А. Ахмедова –класен ръководител на  седми клас

Публикувано в Занимания по интереси, Отбелязвания. Постоянна връзка.