22 март 2022 г. – Световен ден на водата

Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода.

 Как отбелязахме  световния ден на водата в ОУ „Христо Ботев“ с. Вардун?

 Учениците от пети клас изработиха постер за кръговрата на водата.

Те участваха и в литературно-музикална програма. В стихотворна форма петокласниците  разкриха  значението на водата, посочиха кои са източниците на замърсяване на водите  и как да пестим вода у дома, изпяха екопесничка и изиграха танца „Вода“.

  Учениците от пети, шести и седми клас написаха и представиха мисли за водата и послания за опазването и.

 ст. учител по биология и здравно образование – В. Вълкова

Публикувано в Отбелязвания. Постоянна връзка.