22 април – Ден на Земята

ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ КЪМ ЗЕМЯТА, БЪДЕЩЕТО Е В НАШИТЕ РЪЦЕ!

Учениците  от  пети-седми    клас   изразиха    чрез рисунки и  беседа      своето  отношение  към  планетата  Земя.    Чрез  различни  инициативи   се  изгражда екологична   култура,   навици  и гражданска  активност  за  чиста  околна  среда.

Оформиха   рисунките, свързани с  грижата за   Земята и нейното опазване  в  табла.

Учениците от  пети клас  изработиха  кукли   от  пластмасови  шишета, опаковъчна  хартия  и  прежда.  

  Обсъдиха се   местни екологични проблеми, замърсяването  с  пластмаса,   качеството  на  водата в  родния край.

  А. Ахмедова-класен ръководител  на   шести клас

Публикувано в Отбелязвания. Постоянна връзка.