Географски откриватели

Учениците от V клас на ОУ „Христо Ботев“ – с. Вардун в часа по География и икономика влязоха в ролята на географски откриватели. С помощта на стара карта и начините на ориентиране (слънце, църква, знаци по дърветата, измерване на разстояние в крачки), откриха своето съкровище.

Н. Николова – учител по ГИ

Публикувано в Постижения. Постоянна връзка.