Проект  „Подкрепа за успех“ 2021-2022 – първи  клас

Обучителни  затруднения   по  български  език  и литература.

Д. Василева-класен ръководител на  първи клас

Публикувано в Подкрепа за успех 2021-2022. Постоянна връзка.