Проект „Подкрепа за успех“ – втори клас

Учениците  от   втори клас  работиха   усърдно  за  преодоляване  на   обучителните затруднения   по  Български  език  и  Математика   по  проект  „Подкрепа  за успех“.

С  помощта  на  дидактични  игри, ролеви  игри   ,иновативни  методи  и   занимателни  задачи  те  се потопиха  в  царството  на  числата, художествената   литература    и  звучния  български  език.   Повишиха  мотивацията  си  за  учене, постигнаха  напредък    в  овладяване  на  учебния  материал.

                                                                      М.  Пенкова-  класен     ръководител

Публикувано в Подкрепа за успех 2020-2021. Постоянна връзка.