„Подкрепа за успех“

По проект „Подкрепа за успех“, в групата за „Преодоляване на обучителни затруднения по математика в четвърти клас“, с ръководител Д. Василева, учениците използваха учебни помагала на различни издателства.

По проект “ Подкрепа за успех“, в групата за „Преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература в четвърти клас“, с ръководител Д. Василева, учениците , докато усвояваха необходимите знания , имаха възможност и да се забавляват с интересни  езикови игри.

Д.  Василева-класен ръководител на  IV клас

Публикувано в Подкрепа за успех 2020-2021. Постоянна връзка.