Дейностният подход в обучението по география и икономика

Учениците от седми клас в ОУ „Христо Ботев“, с. Вардун в часа по география и икономика – ИУЧ, разделени по групи работиха по въпроса: Население на Европа – проблеми и възможни решения. За целта използваха един от интересните методи – „Дърво на решенията“, тъй като се характеризира с визуално представяне на информацията, нагледност и разбираемост.

Предварително проучиха въпросите, отнасящи се по темата, обработиха информацията и поставиха проблемите и техните възможни решения, като ги визуализираха и дискутираха.

Качеството на визуализацията определя графическото представяне на данните в техните цветове и форми и при изработването на мисловни карти, тъй като ученикът е поставен в активна позиция, а не е пасивен участник в учебния процес. Група ученици изработиха мисловна карта по темата.

В часа по география и икономика – ЗУЧ, учениците от VІІ клас в уроците за дейности през месец декември работиха в екип и представиха маршрут за пътешествие, като имаха избор за начина на представяне на пътешествието. Екипът на Алекс и Златин избраха да е чрез компютърна мултимедийна презентация. Проявиха старание, разбраха важността от уменията да се систематизира и обработва информацията, да се спазват техническите изисквания при създаването на презентация и не на последно място по какъв начин ще я представят пред съучениците си.

Друг екип на Селесте и Даниел направиха физикогеографска характеристика на избрана  страна, бяха си разпределили въпросите, следваха стъпките от правилото и решиха обработената информация и снимките да представят на постер.

Учениците имат желание да се включват в изготвянето на презентации, срещат затруднения при обработването на географската информация и не всички имат условия за работа. Дейностният подход в обучението по география и икономика предизвиква интерес у ученика, работи се с различна информация с цел откриване, търсене, критичност; мотивира учениците и им дава възможност за изява в различни дейности, провокира ги към самостоятелно-познавателна дейност.

Цв. Цонева – старши учител по география и икономика

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.