Първи ноември – Ден на народните будители

На 31.10.2019 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Вардун се проведе тържество за народните будители. Чрез музикално-литературна програма, подготвена от г-жа Т. Желева, учениците се преклониха пред делото на онези родолюбци, които са пробуждали народа чрез слово и оръжие, воювали са за вярата, езика и свободата на България, разбрали са задачите на своето време.

Учениците от V-VІІ клас се представиха с изложба, рисуваха портрети на български възрожденски личности и направиха информационно табло.

Програмата продължи с участие във викторина и презентация.

Цв. Цонева – старши учител по история и цивилизации

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.