Проект „Подкрепа за успех” Група с обучителни затруднения по Човекът и природата

От 03.05.2019 г. по проект „Подкрепа за успех“ в училището работи група с обучителни затруднения по Човекът и природата.

Включени са седем ученици от шести клас. Допълнителното обучение се провежда през учебно време и по време на лятната ваканция. Целите са: преодоляване на системните пропуски при овладяване на учебното съдържание по Човекът и природата в шести клас, повишаване потенциала и мотивацията на учениците, развитие на умения за  учене. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците и  изграждане на по-висока увереност в собствените им сили.

В. Вълкова – старши учител  по  Човекът  и природата

Публикувано в Подкрепа за успех. Постоянна връзка.