Седмично разписание II срок 2018/2019 година – начален етап

Понеделник

Подготвител-
на група – Т. Стефанова
Първи
клас
М. Михайлова
Втори
клас – Д. Василева
Трети
клас – Е. Костова
Четвърти
клас – М. Пенкова
1. Околен святБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураЧовекът и обществотоЧовекът и природата
2. Бълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литература
3. Физическа култураМатематикаМатематикаБълг. ез. и литератураМатематика
4. МузикаМузикаАнглийски езикМатематикаФизическо възп. и спорт
5.Физическо възп. и спортМузикаАнглийски език
6.Час на класаЧас на класаЧас на класа

Вторник

Подготвител-
на група – Т. Стефанова
Първи
клас
М. Михайлова
Втори
клас – Д. Василева
Трети
клас – Е- Костова
Четвърти
клас – М. Пенкова
1. 
Бълг. ез. и литература
Бълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураФиз. възпитание и спортБълг. ез. и литература
2. МатематикаБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литература
3. Изобразително изкуствоМатематикаМатематикаМатематикаЧовекът и природата
4. Технологии и предприемачествоМузикаАнглийски езикМатематика
5.Час на класФизическо възп. и спортЧовекът и природатаДомашен бит и техника
* Спортни дейности

Сряда

Подготвител-
на група – Т. Стефанова
Първи
клас
М. Михайлова
Втори
клас – Д. Василева
Трети
клас – Е. Костова
Четвърти
клас – М. Пенкова
1. 
Бълг. ез. и литература
Бълг. ез. и литератураМатематикаБълг. ез. и литератураЧовекът и обществото
2. МатематикаБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураМатематика
3. Констр. и технологииМатематикаАнглийски езикМатематикаБълг. ез. и литература
4.Физическа култураИзобразително изкуствоТехнологии и предприемачествоИзобразително изкуствоМузика
5.Изобразително изкуство* Спортни дейностиИзобразително изкуствоАнглийски език
6.Английски език

Четвъртък

Подготвител-
на група – Т. Стефанова
Първи
клас
М. Михайлова
Втори
клас – Д. Василева
Трети
клас – Е. Костова
Четвърти
клас – М. Пенкова
1. 
Околен свят
Физ. възпитание и спортБълг. ез. и литератураЧовекът и обществотоМатематика
2. Бълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литератураМатематикаБълг. ез. и литература
3. Изобразително изкуствоМатематикаОколен святФизическо възп. и спортБълг. ез. и литература – ЗИП
4. МузикаМузикаМузикаАнглийски езикИзобразително изкуство
5.* Спортни дейностиБълг. ез. и литература – ИУЧИзобразително изкуство

Петък

Подготвител-
на група – Т. Стефанова
Първи
клас
М. Михайлова
Втори
клас – Д. Василева
Трети
клас – Е. Костова
Четвърти
клас – М. Пенкова
1. 
Бълг. ез. и литература
Околен святБълг. ез. и литература – ИУЧКомпютърно моделиранеБълг. ез. и литература
2. МатематикаБълг. ез. и литература – ИУЧБълг. ез. и литература – ИУЧБълг. ез. и литератураБълг. ез. и литература
3. Констр. и технологииБълг. ез. и литература – ИУЧМатематика – ИУЧБълг. ез. и литератураМатематика – ЗИП
4.Физическа култураМатематика – ИУЧИзобразително изкуствоМатематика – ИУЧФиз. възпитание и спорт
5.Физ. възпитание и спортИзобразително изкуствоФиз. възпитание и спортАнглийски език
6.Технологии и предприемачество
* Физ. възпитание и спорт – допълнителен час