График учебно време

1.Начало и края на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. включителноесенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. включителноколедна
05.02.2019 г.междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. включителнопролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. включителнопролетна за XII клас

2. Неучебни дни:

21.05.2019 годинаДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 годинавтори ДЗИ

3. Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК:

06.06.2019 г.Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. НВО по БЕЛ
19.06.2019 г.НВО по математика
21.06.2019 г.НВО по чужд език (по желание на ученика)

4. Начало на втори учебен срок за I – XII клас – 06.02.2019 година.

5. Край на втория учебен срок:

15.05.2019 г.XII  клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г.I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г.V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г.V – VI клас (18 учебни седмици за
паралелки в спортните училища)
26.06.2019 г.VII – XI клас (18 учебни седмици)