График на класни и контролни II срок 2018/2019

Маркираните  дати  с черно  са  дати  за  класни работи.

ПРЕДМЕТ  КЛАС ДАТА
Български език и
литература
Пети клас  
    07.02.2019 г.
    11.02.2019 г.
    08.04.2019 г.
    27.03.2019 г.
    09.05.2019 г.
    16.05.2019 г.
    20.05.2019 г.
    10.06.2019 г.
    11.06.2019 г.
  Шести клас    
    07.03.2019 г.
    19.03.2019 г.
    08.04.2019 г.
09.04.2019 г.
23.04.2019 г.
20.05. 2019 г.
27.05.2019 г.
28.05.2019 г.
30.05.2019 г.
04.06.2019 г.
    11.06.2019 г.
    13.06.2019 г.
  Седми клас  
    19.02.2019 г.
    07.03.2019 г.
    13.03.2019 г.
    17.04.2019 г.
    29.05.2019 г.
05.06.2019 г.
12.06.2019 г.
    18.06.2019 г.
    25.06.2019 г.
Английски езикПети клас  
    01.03.2019 г.
    14.05.2019 г.
    28.05.2019 г.
  Шести клас  
    07.03.2019 г.
    28.05.2019 г.
    11.06.2019 г.
  Седми клас  
    09.03.2019 г.
    07.06.2019 г.
    24.06.2019 г.
Математика Пети клас  
    21.03.2019 г.
    02.05.2019 г.
    04.06.2019 г.
    11.06.2019 г.
  Шести клас  
    28.03.2019 г.
    17.04.2019 г.
    15.05.2019 г.
05.06.2019 г.
    13.06.2019 г.
  Седми клас  
    21.02.2019 г.
09.04.2019 г.
13.05.2019 г.
    04.06.2019 г.
    12.06.2019 г.
    26.06.2019 г.
Физика и астрономияСедми клас  
    08.04.2019 г.
    10.06.2019 г.
История и цивилизацииПети клас  
    25.02.2019 г.
    03.06.2019 г.
  Шести клас  
    25.02.2019 г.
    10.04.2019 г.
03.06.2019 г.
  Седим калс  
    25.02.2019 г.
    19.04.2019 г.
    21.06.2019 г.
География и икономика Пети клас  
    12.03.2019 г.
30.05.2019 г.
    06.06.2019 г.
  Шести клас  
    13.03.2019 г.
02.05.2019 г.
    06.06.2019 г.
  Седми клас  
    27.02.2019 г.
05.06.2019 г.
    12.06.2019 г.
Човекът и природата Пети клас  
    19.03.2019 г.
    15.05.2019 г.
  Шести клас  
    25.03.2019 г.
    03.06.2019 г.
Химия и опазване на
околната среда
Седми клас  
    02.05.2019 г.
Биология и здравно
образование
Седми клас  
    28.03.2019 г.
    30.05.2019 г.