Седмично разписание II срок 2018/2019 – прогимназиален етап

ПОНЕДЕЛНИК

Пети класШести класСедми клас
1 История и цивилизации -ЗУЧБългарски ез. и литература-ЗУЧАнглийски език–ЗУЧ
2Математика – ЗУЧЧовекът и природата – ЗУЧБългарски ез. и литература – ЗУЧ
3Музика – ЗУЧМатематика – ЗУЧФизическо въз. и спорт – ЗУЧ
4Български ез. и литература – ЗУЧАнглийски език – ЗУЧМатематика – ЗУЧ
5 Български ез. и литература – ЗУЧ Физическо въз. и спорт – ЗУЧИстория и цивилизации -ЗУЧ
6 Физическо въз. и спорт – ЗУЧ История и цивилизации -ЗУЧФизика и астрономия – ЗУЧ
Час на класа – Цв. ЦоневаЧас на класа – Н. ИлиеваЧас на класа – В. Вълкова

ВТОРНИК

Пети класШести класСедми клас
1Човекът и природата – ЗУЧИнформационни технологии – I група – ЗУЧГеография и икономика – ЗУЧ
2Математика – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧБиология и здравно образование – ЗУЧ
3Английски език – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧМатематика – ЗУЧ
4Бълг. ез. и литература – ЗУЧМузика- ЗУЧАнглийски език – ЗУЧ
5География и икономика – ЗУЧМатематика – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧ
6Музика – ЗУЧАнглийски език- ЗУЧ Технологии и предприемачество – ЗУЧ
7……………………………Информационни технологии – II група – ЗУЧ…………………………
Спортни дейности

СРЯДА

Пети класШести класСедми клас
1Английски език – ЗУЧМузика – ЗУЧХимия и ООС – ЗУЧ
2Човекът и природата – ЗУЧИстория и цивилизации – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧ
3Математика – ЗУЧФиз. възпитание и спорт – ЗУЧБълг. ез. и литература – ЗУЧ
4Физ. възпитание и спорт – ЗУЧГеография и икономика – ЗУЧМатематика – ЗУЧ
5 Български ез. и литература – ЗУЧМатематика – ЗУЧГеография и икономика-
ЗУЧ
6 Технологии и предприемачество – ЗУЧ Български ез. и литература – ЗУЧИзобразително изкуство – ЗУЧ
7……………………………………………………
Спортни дейности
Изобразително изкуство – ЗУЧ

ЧЕТВЪРТЪК

Пети класШести класСедми клас
1География и икономика – ЗУЧБългарски ез. и литература – ЗУЧИнформационни технологии – I група – ЗУЧ
2Български ез. и литература – ЗУЧМатематика – ЗУЧБиология и здравно образование – ЗУЧ
3Математика – ЗУЧГеография и икономика – ЗУЧ
Химия и ООС- ЗУЧ
4История и цивилизации – ЗУЧАнглийски език – ЗУЧМатематика- ЗУЧ
5Изобразително изкуство – ЗУЧТехнологии и предприемачество – ЗУЧБълг. език и литература- ЗУЧ
6Изобразително изкуство – ЗУЧ Технологии и предприемачество – ЗУЧ Музика- ЗУЧ
7…………………………
Спортни дейности
…………………………Информационни технологии – II група – ЗУЧ

ПЕТЪК

Пети класШести класСедми клас
1Английски език – ЗУЧМатематика – ИУЧГеография и икономика – ИУЧ
2Информационни технологии  – ЗУЧБългарски език и литература – ИУЧАнглийски език – ЗУЧ
3Математика – ИУЧИзобразително изкуство – ЗУЧФиз. възпитание и спорт – ЗУЧ
4 Български език и литература – ИУЧ Изобразително изкуство – ЗУЧ История и цивилизации – ЗУЧ
5География и икономика – ИУЧЧовекът и природата – ЗУЧ Български език и литература – ИУЧ
6 Физ. възпитание и спорт – ЗУЧ География и икономика – ИУЧ Математика – ИУЧ