Организация на учебния ден

за учебната 2022-2023 година ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ: 1. За учениците от I и II клас – 1 учебен час = 35 минути № Начало на часа Край на часа Междучасие 1 8.00 часа 8.35 часа 25 минути 2 9.00 часа … Продължете с четенето на Организация на учебния ден